Dascalescu & CO

VANZARE CU SUPRAOFERTARE pentru achizitionarea in bloc a bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei ATLANTIC MOTORS SRL

Subscrisa DASCALESCU & CO SPRL, reprezentata prin Asociat coordonator, av. Elena Dascalescu, în calitate de Administrator judiciar al societatii Atlantic Motors SRL –în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, desemnat de judecatorul sindic prin Sentinta Civila nr. 1462/19.11.2012, pronuntata în dosarul nr.13031/118/2012 aflat pe rolul Tribunalului Constanta-Sectia a II-a Civila,

ANUNTA

vanzarea in bloc cu supraofertare a bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei ATLANTIC MOTORS SRL - în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement.

 Pentru detalii clic aici

Procedura de supraofertare este stabilita in Regulamentul de vanzare a bunurilor- Anexa nr.4 a Planului de reorganizare a activitatii debitoarei si priveste urmatoarele bunuri existente in patrimoniul debitoarei : a) Bunul imobil Teren intravilan cu destina?ie agricola in suprafa?a de 8.200 mp, nr. cadastral 703, inscris in CF/ Frecatei sub nr. 454/N,m situat in extravilan, Tarlaua 47, Parcela 715, sat Cataloi, comuna Frecatei, Jude? Tulcea – valoare de evaluare 6.320 euro; b) Mijloace fixe – imobilizari corporale (Casa de marcat Amef Datecs MSS – valoare de evaluare 55 euro, Smartphone Iphone 6s, 16GB – valoare de evaluare – 97 euro, Cilindru compactor Weber 1368 cmc – valoare de evaluare 616 euro, Fasie dunga rosie 18400mm x 900mm – valoare de evaluare 125 euro, Dreptunghi neluminos Bond 14000mm x 900mm – valoare de evaluare 102 euro; c) Stoc de marfa – valoare de evaluare 59.665 lei ; d) Creante detinute de societatea debitoare fata de terti – valoare estimata recomandata - 13.482,63 lei.


Supraofertele se depun la sediul Administratorului judiciar din Constanta, str. Marcus Aurelius, nr. 8, parter, judet Constanta, sau pe email la office@dascalescu-insolv.ro, pana la data de 20.07.2020, ora 12.00.

Plicul continand supraoferta sau documentatia transmisa pe mail va contine urmatoarele documente: supraoferta; dovada achitarii regulamentului de vanzare de 1.000 lei (exclusiv tva); dovada achitarii garantiei de participare de 10% din valoarea de evaluare a bunurilor (7.315 euro si 73.147,63 lei); copia codului unic de înregistrare la registrul comertului sau a certificatului de înscriere în Registrul asocia?iilor ?i funda?iilor, dup? caz; Delega?ie sau împuternicire notarial? acordat? persoanei care reprezinta licitatorul sau hot?rârea asocia?ilor de împuternicire a persoanei s? reprezinte licitatorul la semnarea procesului verbal de constatare a indeplinirii conditiilor/ la semnarea procesului verbal de adjudecare/la semnarea contractului de vanzare - cumparare; Declara?ie pe propria r?spundere a persoanei care reprezint? licitatorul privind faptul c? societatea înscris? la licita?ie nu se afl? în litigii cu societatea debitoare ?i c? nu este în insolven??; declaratia privind cooptarea debitoarei in cadrul firmei supraofertante cu un procent de peste 49,9% din partile sociale; documente justificative privind indeplinirea tuturor conditiilor financiare, comerciale si de asociere prevazute in procedura de supraofertare stabilita in Regulamentul de vanzare a bunurilor- Anexa nr.4 a Planului de reorganizare a activitatii debitoarei.

Contravaloarea caietului de sarcini si a garantiei se poate achita in contul Atlantic Motors SRL, deschis la Patria Bank SA, avand urmatorul IBAN: RO89 CARP 0140 0079 4945 RO01.

Nedepunerea tuturor documentelor conduce la eliminarea potentialului cumparator de la sedinta de supraofertare.

Pasul de supraofertare este de minim 10% peste pretul de vanzare ofertat la nivelul valorilor de evaluare a bunurilor (7.315 euro si 73.147,63 lei, la care se adauga tva), iar cooptarea debitoarei in cadrul firmei supraofertante va fi de minim 49,9% din partile sociale detinute, cu acordarea societatii debitoare a dreptului de conducere/administrare a societatii ofertante.

Conditii privind supraofertarea: pentru acceptarea supraofertei trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: depunerea supraofertei in termenul limita prevazut in anunt; achitarea contravalorii regulamentului de vanzare; dovada achitarii regulamentului de vanzare de 1.000 lei (exclusiv tva), depunerea garantiei de participare de 10% din pretul de evaluare (7.315 euro si 73.147,63 lei), depunerea documentelor anexa mentionate anterior, supraofertatul sa nu fie una din firmele sau parte a grupurilor de firme cu care societatea debitoare se afla in conflict, dispute de orice natura sau concurenta directa pe piata auto locala, sau sa urmareasca interese contrare intereselor societatii debitoare ori sa se opuna continuarii activitatii acesteia in cadrul procesului de reorganizare; sa respecte pasul de supraofertare; sa coopteze debitoarea in cadrul firmei supraofertante cu un procent de peste 49,9% din partile sociale si acordarea societatii debitoare a dreptului de conducere/administrare a societatii ofertante.

Activele de vand potrivit principiului “vazut si placut”, ceea ce inseamna ca supraofertantul a avut posibilitatea de a cunoaste si de a se asigura asupra starii fizice si legale a activelor supuse vanzarii.

Regulamentul de valorificare si Rapoartele de evaluare pot fi achizitionate si/sau consultate la sediul Administratorului judiciar din Constanta, str. Marcus Aurelius, nr. 8, parter.

Persoanele interesate pot obtine relatii si informatii la telefon 0241.559.033 sau la adresa de mail office@dascalescu-insolv.ro. 


despre noi

Mai multe detalii

servicii

Mai multe detalii

date de contact

Mai multe detalii


Pana acum am avut ca oaspeti   3878   vizitatori carora le multumim.

Copyright © 2010 Dascalescu & CO SPRL